Vår miljöpolicy

Vår verksamhet ska ske på ett resurseffektivt sätt. Vi ska aktivt bidra till en bättre miljö, ökad välfärd och främja en utveckling mot ett uthålligt samhälle.

Arbetet med ständiga förbättringar skall alltid uppfylla lagkrav, föreskrifter och andra liknande krav som kan relateras till organisationens miljöaspekter.

IRVABS MILJÖPOLICY

Skall säkerställa att vi inte orsakar någon miljörelaterad olycka eller orsakar miljörelaterad ohälsa.

Skall säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan och förebygga förorening.

Skall säkerställa att alla medarbetare har kunskap och förutsättningar för att kunna arbeta med låg miljöpåverkan.

LÄS MER OM OSS